Kavelruil

Wat is kavelruil?

Percelen van één (agrarisch) bedrijf kunnen verspreid liggen tussen percelen van buren. Tevens kunnen percelen ver van het bedrijf af liggen terwijl het uit kosten- en milieu oogpunt beter is om kavels dichtbij huis te hebben. Door kavelruil kan de grond op een eenvoudige manier beter worden verkaveld. Er moeten minimaal drie partijen grond inbrengen. Dit zullen meestal agrarische ondernemers zijn, maar ook (natuurbeschermings)organisaties, waterschappen, gemeenten, landgoedeigenaren en andere grondeigenaren kunnen meedoen. 

Wat is het doel van kavelruil?

Het doel van kavelruil is het verbeteren van de structuur van het landelijk gebied zodat agrarische ondernemers, maar ook andere grondeigenaren en –gebruikers efficiënter en effectiever kunnen werken. 

Kavelruilmethoden?

Er zijn verschillende kavelruilmethoden: 

  • Losse kavelruil (vrijwillig): minimaal drie deelnemers ruilen onderling gronden en regelen dit zelf;
  • Planmatige kavelruil (vrijwillig): initiatief vanuit de streek; 
  • Planmatige kavelruil met de optie dit om te zetten naar wettelijke herverkaveling (op verzoek van gebied); 
  • Wettelijke herverkaveling op basis van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (met een verplichtend karakter).

Naar het zich laat aanzien zullen in 2025 gewijzigde regels gaan gelden voor kavelruil.


Willems & Smeets notarissen.

Indien u advies of assistentie nodig heeft omtrent kavelruil kunt u contact opnemen door ons te bellen op (040) 291 09 69 of ons een bericht te sturen.

  • deskundig & betrokken
  • optimale begeleiding
  • daadkrachtig
  • oplossingsgericht

Vrijblijvende offerte?

Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld dan sturen wij u zo snel mogelijk een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.

Offerte aanvragen
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.