Wettelijk erfrecht en testament

Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik kom te overlijden?

Als u geen testament heeft, wordt uw nalatenschap conform de regels van het wettelijk erfrecht afgewikkeld. De wet geeft dan aan wie de erfgenamen zijn.

Als u getrouwd bent of geregistreerd partners (via burgerlijke stand) en kinderen heeft voorziet de wet erin dat de langstlevende echtgenoot/partner verzorgd achterblijft en dat de kinderen slechts een vordering in geld krijgen die ze pas kunnen opeisen als de langstlevende ouder ook is overleden.

De wet regelt echter lang niet alles en de volgende vragen verdienen de aandacht om met de notaris te bespreken:

 • Welke rechten hebben mijn kinderen? Als ik na mijn echtscheiding opnieuw trouw, wie krijgt dan wat?
 • Moet ik voor mijn minderjarige kinderen iets regelen, zoals de voogdij?
 • Is het verstandig de erfenis van mijn kinderen onder bewind te stellen totdat zij wat ouder zijn?
 • Hoe voorkom ik dat, als mijn kinderen scheiden, een schoonzoon of -dochter aanspraak kan maken op mijn erfenis?
 • Hoe voorkom ik dat ik mijn ex-echtgenoot via mijn kinderen alsnog een deel van mijn vermogen erft?
 • Hoe regel ik dat mijn bedrijf na mijn overlijden in goede handen komt?
 • Als mijn moeder eerder overlijdt dan haar tweede echtgenoot, kan ik dan nog aanspraak maken op de erfenis van mijn vader?
 • Kan er belasting worden bespaard?

Waarom een testament?

De zaken die in de wet niet geregeld zijn, worden – als u geen testament heeft gemaakt – overgelaten aan de erfgenamen. Met een testament houdt u het heft in eigen hand. U legt vast wat u wilt en hoe u dat wilt.

In bepaalde gevallen is een testament zelfs een absolute noodzaak zoals bijvoorbeeld:

 • In het geval u samenwoont en u en uw partner niet getrouwd of geregistreerd zijn als partner. Als u wilt dat uw partner toch uw erfgenaam wordt, dan moet u daarvoor een testament maken. Zonder testament zijn uw familieleden, uw “bloedverwanten”, uw erfgenaam. Uw partner krijgt dan niets. In veel gevallen is een notarieel samenlevingscontract dan “een must”.
 • In het geval u geen kinderen heeft. Zonder testament erft uw echtgenoot na uw overlijden uw erfenis. Maar als die vervolgens ook overlijdt, gaat uw erfenis uiteindelijk naar de bloedverwanten van uw echtgenoot. Naar ouders, broers, zussen en hun kinderen. Zo is het in het wettelijk erfrecht bepaald. U kunt daarvan afwijken als u dat wilt met een testament.
 • Indien u wilt regelen dat bepaalde familieleden niet in aanmerking komen voor (een deel van) uw erfenis. U kunt alleen erfgenamen ‘onterven’ bij testament.
 • Indien u samen met uw partner het gezag over de kinderen heeft, regelt de wet dat bij overlijden van de één de ander het gezag blijft uitoefenen. Overlijden beide ouders tegelijkertijd of komt de langstlevende te overlijden, dan benoemt de kantonrechter een voogd over de kinderen. Wilt u dat voorkomen, dan kunt u een voogd  benoemen. Daarnaast kunt u een bewindvoerder benoemen. Deze persoon behartigt weer de financiële belangen van uw kind. U kunt zelfs in uw testament bepalen dat deze bewindvoering ook na de meerderjarigheid van uw kind doorloopt tot hij of zij een bepaalde leeftijd heeft bereikt.

Willems & Smeets notarissen.

Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijk gesprek om te kijken wat voor uw situatie de beste oplossing is. Voor vragen kunt u ons bellen op (040) 291 09 69 of ons een bericht sturen.

Voor meer informatie kunt u hier een brochure vinden van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

 

 • deskundig & betrokken
 • optimale begeleiding
 • daadkrachtig
 • oplossingsgericht

Vrijblijvende offerte?

Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld dan sturen wij u zo snel mogelijk een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.

Offerte aanvragen
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.