Levenstestament

Wat is een levenstestament?

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament waarin u een aantal zaken kunt vastleggen voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Wat kan er bijvoorbeeld geregeld worden in een levenstestament?

 • financiële zaken;
 • medische beslissingen (wel of niet behandelen);
 • wat moet er gebeuren met uw woning wanneer u niet meer zelfstandig kunt wonen;
 • specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart en het al dan niet doneren van organen;
 • persoonlijk wensen (bijvoorbeeld over uw verzorging of de zorg voor uw huisdieren);
 • wachtwoorden, codes en dergelijke voor bijvoorbeeld bankzaken of waar deze gevonden kunnen worden;
 • regeling voor de voortgang van uw onderneming.

Waarom een levenstestament?

Het is in de eerste plaats voor uzelf van belang vast te leggen wat uw wensen en verzoeken zijn in het geval u deze niet (meer) naar voren kunt brengen. Maar het is ook voor iedereen die voor u zorgt of zakelijk met u samenwerkt van belang om te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt zowel voor uw (zakelijke) partner, uw kinderen en naaste familie, als ook voor zorghulpverleners.

Hoe wordt een levenstestament vastgelegd?

Een levenstestament wordt (zoals een gewoon testament) vastgelegd in een notariële akte. Dat betekent dus, dat de notaris u over de mogelijkheden informeert en met zijn professionele kennis en ervaring raad geeft bij het opstellen van een levenstestament. Sommige handelingen, waarvoor in een levenstestament volmacht wordt gegeven, kunnen overigens alleen bij volmacht als deze notarieel zijn vastgelegd (bijvoorbeeld om een hypotheek af te sluiten). Verder heeft een notariële akte bewijskracht en is vergelijkbaar met een vonnis van de rechter. Dat geldt dus ook voor (één of meer volmachten in) een notarieel levenstestament. En, omdat het levenstestament notarieel wordt vastgelegd, is het voor iedereen een bewijs dat u op dat moment wilsbekwaam was. U was in staat om uw wensen kenbaar te maken en om de gevolgen daarvan te overzien.

Kan een levenstestament worden herroepen?

U kunt het levenstestament op ieder moment herroepen of wijzigen. Dat kan alleen bij notariële akte.

Willems & Smeets notarissen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een levenstestament nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek om samen met u ervoor te zorgen dat uw wensen op papier komen te staan. U kunt ons bellen op (040) 291 09 69 of ons een bericht sturen.

Voor meer informatie kunt u hier een brochure vinden van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
Een brochure voor de aan te wijzen gemachtigde vindt u hier

 • deskundig & betrokken
 • optimale begeleiding
 • daadkrachtig
 • oplossingsgericht

Vrijblijvende offerte?

Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld dan sturen wij u zo snel mogelijk een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.

Offerte aanvragen
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.