Schenken en erven - tarieven en vrijstellingen

Als u een schenking of erfenis krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting of erfbelasting moet betalen. Dit geldt alleen als het bedrag van de schenking of erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

Hier vindt u een selectie van de vrijstellingen voor de schenkbelasting en de erfbelasting in 2024, alsmede de belastingtarieven voor de schenk- en de erfbelasting. Neem voor de vrijstellingen die gelden voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld voor ondernemers, contact met ons op.

Link naar tarieven 2022

Vrijstellingen schenkbelasting 2024

Voor de schenkbelasting gelden de volgende vrijstellingen:

  
PersoonVrijstelling 
(Pleeg-)kinderen (Jaarlijks)€   6.633 
Kinderen tussen 18e en 40e verjaardag (eenmalig)€ 31.813 
Kinderen of anderen tussen 18e en 40e verjaardag (eenmalig voor dure studie)€  66.268 
Overige verkrijgers€   2.658  
   
   

Vrijstellingen erfbelasting 2024

Voor de erfbelasting gelden de volgende vrijstellingen:

  
PersoonVrijstelling 
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/ongehuwde samenwoner)€ 795.156 
Kinderen, kleinkinderen en pleegkinderen€ 25.187 
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen€ 75.546 
Ouders€ 54.270 
Alle overige personen€ 2.658 
ANBI / SBBIvrijgesteld 
   

Tarieven schenk- en erfbelasting 2024

Wanneer u meer erft of geschonken krijgt moet u schenk- of erfbelasting betalen.
Daarbij gelden de volgende tarieven: 

   
Deel van de belaste verkrijgingPartner of kinderenKleinkinderenAndere verkrijgers
0 tot € 152.36810%18%30%
€ 152.368 en hoger20%36%40%
 

ANBI’s

De door de Belastingdienst erkende goede doelen (ANBI's) hoeven over een ontvangen schenking of erfenis geen belasting te betalen. Klik hier om te bekijken of het goede doel waaraan u van plan bent te schenken of na te laten door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI.

Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting 

Voor de erfbelasting krijgt u normaal gesproken automatisch een aangifteformulier van de Belastingdienst. Als u het niet toegezonden krijgt dient u het zelf aan te vragen als er sprake kan zijn van verschuldigde erfbelasting. Voor de schenkbelasting moet u het formulier zelf aanvragen. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie over de aangifte voor erf- of schenkbelasting. Om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk belasting betaalt zijn wij u graag van dienst bij het verzorgen van de aangifte.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.