Nieuws & Actueel 


maandag 29 november 2021

Tarieven en vrijstellingen schenkbelasting en erfbelasting 2022

Schenken en erven - tarieven en vrijstellingen

Als u een schenking of erfenis krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting of erfbelasting moet betalen. Dit geldt alleen als het bedrag van de schenking of erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

Hier vindt u een selectie van de vrijstellingen voor de schenkbelasting en de erfbelasting in 2022, alsmede de belastingtarieven voor de schenk- en de erfbelasting. Neem voor de vrijstellingen die gelden voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld voor ondernemers, contact met ons op.

Link naar dit overzicht over belastingjaar 2021

Vrijstellingen schenkbelasting 2022

Voor de schenkbelasting gelden de volgende vrijstellingen:

  
PersoonVrijstelling 
(Pleeg-)kinderen€ 5.677(jaarlijks)
Kinderen tussen 18e en 40e verjaardag€ 27.231(eenmalig)
Kinderen of anderen tussen 18e en 40e verjaardag (eenmalig voor dure studie)€ 56.724(eenmalig)
Kinderen of anderen tussen 18e en 40e verjaardag (eenmalig voor eigen woning, let op voorwaarden)€ 106.671(eenmalig)
Overig (zoals kleinkinderen, broer of zus)€ 2.274(jaarlijks)
   

Vrijstellingen erfbelasting 2022

Voor de erfbelasting gelden de volgende vrijstellingen:

  
PersoonVrijstelling 
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/ongehuwde samenwoner)€ 680.645 
Kinderen, kleinkinderen en pleegkinderen€ 21.559 
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen€ 64.666 
Ouders€ 51.053 
Alle overige personen€ 2.274 
ANBI / SBBIvrijgesteld 
   

Tarieven schenk- en erfbelasting 2022

Wanneer u meer erft of geschonken krijgt moet u schenk- of erfbelasting betalen.
Daarbij gelden de volgende tarieven: 

   
Deel van de belaste verkrijgingPartner of kinderenKleinkinderenAndere verkrijgers
0 tot € 130.42510%18%30%
€ 130.425 en hoger20%36%40%
 

ANBI’s

De door de Belastingdienst erkende goede doelen (ANBI's) hoeven over een ontvangen schenking of erfenis geen belasting te betalen. Klik hier om te bekijken of het goede doel waaraan u van plan bent te schenken of na te laten door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI.

Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting 

Voor de erfbelasting krijgt u normaal gesproken automatisch een aangifteformulier van de Belastingdienst. Als u het niet toegezonden krijgt dient u het zelf aan te vragen als er sprake kan zijn van verschuldigde erfbelasting. Voor de schenkbelasting moet u het formulier zelf aanvragen. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie over de aangifte voor erf- of schenkbelasting. Om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk belasting betaalt zijn wij u graag van dienst bij het verzorgen van de aangifte.

  • deskundig & betrokken
  • optimale begeleiding
  • daadkrachtig
  • oplossingsgericht

Vrijblijvende offerte?

Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld dan sturen wij u zo snel mogelijk een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.

Offerte aanvragen
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.