Nieuws & Actueel 


maandag 29 november 2021

Schenking ontvangen: wat gebeurt er met huurtoeslag zorgtoeslag en studiefinanciering ?

U bent in de gelukkige positie dat u een schenking mag ontvangen, maar let op: dit kan gevolgen hebben voor sommige toeslagen! Toeslagen zorgen ervoor dat de ontvanger ervan een bijdrage ontvangt voor bepaalde kosten, zoals huur, zorg en studie. Voordat je recht hebt op deze bijdragen moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. 

In hoeverre schenkingen invloed hebben op het voldoen aan deze voorwaarden komt in dit artikel van Met Recht Geregeld aan de orde. 

Huurtoeslag

Om huurtoeslag te kunnen ontvangen, gelden de volgende voorwaarden (cijfers 2021):

•           U bent 18 jaar of ouder; 

•           U woont in Nederland;

•           U heeft een huurcontract getekend en betaalt huur;

•           Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Het gaat om het totale jaarinkomen. Hoe hoog het inkomen mag zijn, is afhankelijk van uw huur, leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. 
Op de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien of u huurtoeslag kunt krijgen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/uw-inkomen-is-niet-te-hoog-voor-de-huurtoeslag/

Tot en met 2019 waren er vaste inkomensgrenzen. Het inkomen in 2019 mocht bijvoorbeeld niet hoger zijn dan: 

-           € 22.700 bij personen jonger dan de AOW-leeftijd die alleen wonen. 

-           € 30.825 bij personen jonger dan de AOW-leeftijd die samenwonen. Zij mogen samen niet meer verdienen dan het genoemde bedrag. 

-           € 22.675 bij personen ouder dan de AOW-leeftijd die alleen wonen. 

-           € 30.800 bij personen ouder dan de AOW-leeftijd. Zij mogen samen niet meer verdienen dan het genoemde bedrag. 

•           Uw huur mag niet hoger zijn dan maximaal € 752,33. Zijn alle huurders jonger dan 23 jaar, dan mag de huur niet hoger zijn dan € 442,46, behalve als u een kind heeft dat bij u woont, dan mag de huur toch maximaal € 752,33 bedragen.

•           U huurt een zelfstandige woonruimte;

•           Uw vermogen mag niet te hoog zijn. Onder vermogen valt bijvoorbeeld: (spaar)geld op een bankrekening, het bezit van aandelen, maar ook het bezit van een (vakantie)woning waar u niet zelf in gaat wonen. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag de huurder op 1 januari 2021 maximaal € 31.340 aan vermogen hebben. Fiscaal partners mogen op 1 januari 2021 samen maximaal € 62.680 aan vermogen hebben. Het vermogen van kinderen (jonger dan 18 jaar) telt mee bij het vermogen van de ouders.  

Schenkingen verhogen vermogen

Ontvangt u een schenking, dan kan het zijn dat uw vermogen hierdoor stijgt boven de maximale vermogensgrens van € 31.340 (voor alleenstaanden) of maximaal € 62.680 (voor fiscaal partners), en u hierdoor niet (meer) aan de voorwaarden voldoet om huurtoeslag te ontvangen. Als u in de loop van het jaar een schenking ontvangt, heeft dit overigens geen invloed op de toeslagen die u dat jaar ontvangt (het meetmoment van uw vermogen voor dat jaar was namelijk op 1 januari van dat jaar).

Zorgtoeslag

Ook voor het ontvangen van zorgtoeslag gelden verschillende voorwaarden: 

•           U moet ouder zijn dan 18 jaar;

•           Uw inkomen mag niet hoger zijn dan (cijfers 2021): € 31.138 wanneer u geen toeslagpartner heeft en niet hoger dan € 39.979 wanneer u wel een toeslagpartner heeft. 

•           U moet een Nederlandse zorgverzekering hebben afgesloten;

•           U heeft de Nederlandse nationaliteit (of bent legaal in Nederland);

•           Uw vermogen is niet te hoog. De hoogte van uw vermogen is ook voor het ontvangen van zorgtoeslag van belang bij het ontvangen van een schenking. Om zorgtoeslag te kunnen ontvangen, mag uw vermogen op 1 januari 2021 niet hoger zijn dan € 118.479. Fiscaal partners mogen op 1 januari 2021 samen maximaal een vermogen hebben van € 149.819. 

Het vermogen van kinderen (jonger dan 18 jaar) telt ook voor het verkrijgen van zorgtoeslag mee bij het vermogen van de ouders. Daarnaast geldt ook voor het ontvangen van zorgtoeslag, dat als u in de loop van het jaar een schenking ontvangt dit geen invloed heeft op de toeslagen die u dat jaar ontvangt.

Studiefinanciering

Studiefinanciering vormt een bijzondere categorie in dit rijtje, omdat het uit verschillende onderdelen bestaat, namelijk: de basisbeurs (alleen voor mbo-studenten), de aanvullende beurs, de lening en het studentenreisproduct. De ontvanger van studiefinanciering kan zelf bepalen welk onderdeel wordt aangevraagd.

Aanvullende studiefinanciering is onder meer afhankelijk van het aantal studerende broers en/of zussen, het inkomen dat ouders verdienen en of de ouders zelf een studieschuld terugbetalen. Het meetmoment voor het inkomen van de ouders ligt bij het aanvragen van een aanvullende studiefinanciering twee jaar voor het jaar van de aanvraag van aanvullende studiefinanciering. Wanneer de ouders tezamen minder dan € 37.583 (aanvullende beurs mbo) verdienden in 2019, kan een kind in 2021 aanspraak maken op een maximale aanvullende studiefinanciering. Voor de aanvullende beurs hbo en universiteit (2021) geldt een maximale aanvullende studiefinanciering voor kinderen van ouders die samen minder dan € 33.683 verdienden in 2019.

Schenkingen hebben geen invloed op de hoeveelheid studiefinanciering die u kunt ontvangen, in welke vorm dan ook.

Let op: vermogensgrenzen worden jaarlijks gewijzigd, dus deze grenzen kunnen afwijken van de cijfers genoemd in bovenstaande tekst. 

Voorbeeld

U ontvangt huurtoeslag, zorgtoeslag en studiefinanciering. U heeft een spaarrekening met € 20.000 en u heeft geen fiscaal partner. In maart 2021 ontvangt u een schenking van een familielid van € 30.000. Uw vermogen komt hiermee op een totaal van € 50.000, maar u moet over de schenking nog wel schenkbelasting betalen. 

De schenking van € 30.000 heeft geen invloed op de toeslagen die u ontvangt in het jaar van de schenking (2021), omdat 1 januari 2021 het meetmoment was en het nieuwe meetmoment 1 januari 2022 is. 

Uw vermogen is op dat moment, na het betalen van de schenkbelasting en enkele andere kosten, nog € 40.000. Dit betekent dat u in 2022 geen recht heeft op huurtoeslag, want uw vermogen is hoger dan € 31.340. 

U heeft in 2022 wel recht op zorgtoeslag, want uw vermogen is lager dan € 118.479. Ook ontvangt u studiefinanciering, want een schenking heeft geen invloed op de hoeveelheid studiefinanciering die u ontvangt.

Samenvatting en tip

Verwacht u een (grote) schenking waarmee mogelijk de ontvangst van toeslagen in gevaar komt, dan is het verstandig contact op te nemen met een notaris of belastingadviseur. Zij kunnen u adviseren over de mogelijkheden die u heeft om te voorkomen dat u geen recht meer heeft op bepaalde toeslagen. Denk bijvoorbeeld aan het opsplitsen van een schenking in meerdere kleinere bedragen, verdeeld over verschillende jaren. Dit splitsen kan bovendien ook interessant zijn omdat ieder jaar een bedrag van ruim € 2.000, of bij een schenking die afkomstig is van een ouder, een bedrag van ruim € 5.000 vrij van schenkbelasting kan worden verkregen; er wordt dan dus meerdere malen van de jaarlijkse schenkvrijstelling geprofiteerd. 
Het splitsen van de schenking kan u dus zowel schenkbelasting besparen, alsook voor zorgen dat u (langer) uw toeslagen kunt behouden. 

Heeft u inmiddels al een (grote) schenking ontvangen waardoor u over de betreffende vermogensgrenzen heengaat? Vanaf het jaar volgend op het jaar dat u de schenking heeft ontvangen, kan dit gevolgen hebben voor uw toeslagen. Dus zet deze indien nodig stop, zodat kan worden voorkomen dat u toeslagen moet terugbetalen. 

Neemt uw vermogen na verloop van tijd weer af? Misschien heeft u dan weer recht op bepaalde toeslagen, dus houdt uw vermogen goed in de gaten!

Plaats op uw website en social media

Heeft een #schenking invloed op de hoeveelheid huurtoeslag, zorgtoeslag en studiefinanciering die ik kan ontvangen? Lees er meer over in dit artikel van Met Recht Geregeld. 

#MetRechtGeregeld

Contact: Willems & Smeets Notarisen www.willemsensmeets.nl notarissen@willemsensmeets.nl telefoon 040-2910969

Dit artikel is ontleend is aan ‘Met Recht Geregeld’ (www.metrechtgeregeld.nl), product van FBN Juristen

MRG 2021-21

 

  • deskundig & betrokken
  • optimale begeleiding
  • daadkrachtig
  • oplossingsgericht

Vrijblijvende offerte?

Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld dan sturen wij u zo snel mogelijk een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.

Offerte aanvragen
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.