Nieuws & Actueel 


Corona-virus en u als ondernemer

Aandachtspunten voor u als ondernemer

De afgelopen dagen zijn wij regelmatig door ondernemers gebeld met de vraag wat de situatie is als de ondernemer (tijdelijk) uitvalt door (bijvoorbeeld) het coronavirus. De beantwoording van deze vraag hangt af van de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven. Hierover in het kort het volgende. Een eenmanszaak: aangeraden...


Maatregelen Corona-virus

Willems & Smeets Notarissen houdt uiteraard rekening met de richtlijnen, maatregelen en instructies in verband met beperking van de risico's op verdere verspreiding van het Corona-virus. Onze kantoren in Valkenswaard en Eindhoven zullen maandag 16 maart 2020 en volgende dagen open zijn, met een beperkte personele bezetting. Ook...


Verhuizing kantoor Eindhoven

Met ingang van 8 januari 2020 is onze vestiging in Eindhoven verhuisd van Parklaan 54A naar Piuslaan 70A. Het nieuwe adres is: Piuslaan 70A, 5614 CM Eindhoven De e-mailadressen en het telefoonnummer zijn ongewijzigd.


Tarieven en vrijstellingen 2020 schenkbelasting en erfbelasting

Schenken en erven - tarieven en vrijstellingen Als u een schenking of erfenis krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting of erfbelasting moet betalen. Dit geldt alleen als het bedrag van de schenking of erfenis hoger is dan uw vrijstelling. Hier vindt u een selectie van de vrijstellingen voor de schenkbelasting en de erfbelasting in...


Voorstel: verhoging overdrachtsbelasting niet-woningen naar 7% in 2021

In het voorgestelde Belastingplan 2020 is een voorstel opgenomen dat het algemene tarief overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 6% naar 7%. Dit algemene tarief is van toepassing bij verkrijgingen van onroerende zaken die niet bestemd zijn als woning. Dit kan bijvoorbeeld zijn een bedrijfsgebouw, een bouwkavel, een weiland. Voor woningen zal...


Hoge Raad : Privé blijft privé

Privé geld dat op gemeenschappelijke rekening wordt gestort blijft privé

Als echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn getrouwd kunnen zij privé-vermogen hebben. Wat gebeurt er als dit privé-vermogen wordt gestort op een gemeenschapsrekening ? Heeft de echtgenoot recht op teruggave bij scheiding ? Het kan gaan om een schenking of een erfenis. Als de gemeenschap van goederen is ontstaan vanaf...


Vrijstellingen en tarieven erven en schenken 2019

Schenken en erven - tarieven en vrijstellingen Als u een schenking of erfenis krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting of erfbelasting moet betalen. Dit geldt alleen als het bedrag van de schenking of erfenis hoger is dan uw vrijstelling. Hier vindt u een selectie van de vrijstellingen voor de schenkbelasting en de erfbelasting in...


Aanvullende eigenwoningschenking tot 31 december 2018

Aanvullende eigenwoningschenking tot 31 december 2018 Ieder jaar kunnen ouders een bedrag van ruim € 5.000 belastingvrij schenken aan hun kind. Is een kind tussen 18 en 40 jaar oud, dan kunnen ouders eenmalig (in één kalenderjaar) een groter bedrag belastingvrij schenken (art. 33 sub 5 Successiewet 1956). Als...


Vrijstellingen en tarieven erven en schenken 2018

Schenken en erven - tarieven en vrijstellingen Als u een schenking of erfenis krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting of erfbelasting moet betalen. Dit geldt alleen als het bedrag van de schenking of erfenis hoger is dan uw vrijstelling. Hier vindt u een selectie van de vrijstellingen voor de schenkbelasting en de erfbelasting in...


Hoe erfenissen kunnen verrassen

Hoe onverstandig het kan zijn een erfenis snel te verwerpen, bleek onlangs voor de rechter. Een paar erfgenamen verkeerden in de veronderstelling een huis te hebben geërfd waarvan de hypotheek hoger was dan de waarde en verwierpen de erfenis. Even later bleek er nog een levensverzekering te bestaan, waardoor de erfgenamen financieel dik...


Van samenwonen naar apart wonen

Wanneer u samenwoont en u wilt uit elkaar, dan kunt u dit meestal zelf regelen. Zeker wanneer u via de notaris een samenlevingscontract hebt opgesteld, want als het goed is, staat in dit contract duidelijk wie wat krijgt. Maar er zijn omstandigheden die de zaak lastiger kunnen maken en meer aandacht vergen. Hypotheekschuld Wanneer u...


Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Binnenkort wordt een beperkte gemeenschap van goederen wordt de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht. Het vermogen dat de beide echtgenoten gedurende het huwelijk hebben opgebouwd zal (net als nu) standaard in de gemeenschap vallen. De verandering is dat het voorhuwelijks vermogen, giften en erfenissen voortaan...


Nieuwe regels schenkingen ouders aan kinderen voor eigen woning

U kunt eenmalig belastingvrij een bedrag van maximaal € 100.000 geschonken krijgen ten behoeve van uw eigen woning. De schenking kan worden gedaan door uw ouders of door andere personen. U moet op het moment van de schenking 18 jaar of ouder zijn en niet ouder dan 39 jaar. De schenking mag worden uitgesmeerd over 3...


Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden aangenomen

Het wegnemen van bijvoorbeeld een familiefotoboek wordt straks niet langer gezien als een daad van zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Hetzelfde geldt voor het meegeven van inboedel die geen waarde heeft aan een kringloopwinkel. De Eerste Kamer ging op 7 juni 2016 akkoord met het wetsvoorstel 'bescherming erfgenamen tegen...


Bijdragen WLZ / WMO: opeten van de eigen wonig ?

In de media en onder veel van onze cliënten bestaat onrust over de gewijzigde eigen bijdrage regeling voor zorg die wordt verleend in het kader van de Wet Langdurige Zorg (verpleeghuizen en dergelijke) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Senioren (of hun kinderen) zijn bang dat het eigen huis "opgegeten" moet worden bij...


  • deskundig & betrokken
  • optimale begeleiding
  • daadkrachtig
  • oplossingsgericht

Vrijblijvende offerte?

Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld dan sturen wij u zo snel mogelijk een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.

Offerte aanvragen
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.