Nieuws & Actueel 


Vacature: Kandidaat Notaris of Jurist voor Familierecht ”overzee “

Vacature: Dienstverband: Locatie/vestiging: Kandidaat Notaris of Jurist voor Familierecht ”overzee “ Voltijd/Deeltijds Eindhoven Hybride werken Wil jij als Kandidaat Notarisof Jurist doorgroeien en verder specialiseren in Familierecht overzee met name Suriname en de Nederlandse gemeenten...


Vacature: Jurist

Vacature: Dienstverband: Locatie/vestiging: Jurist Voltijd/Deeltijds Eindhoven Hybride werken Wil jij als jurist doorgroeien en verder specialiseren in het Ondernemingsrecht en/of in Familierecht en je juridische kennis omzetten in creatieve meesterwerken en vind je professionele full-service...


Vacature: all-round kandidaat-notaris

Vacature: Dienstverband: ALL-ROUND KANDIDAAT-NOTARIS Deeltijds Locatie/vestigingen: Eindhoven en Valkenswaard Hybride werken Ben jij als kandidaat notaris een allrounder die wil doorgroeien in het vak en juridische kennis omzet in creatieve meesterwerken en full-service vanzelfsprekendheid vindt? Hou...


Vacature: Kandidaat-notaris ondernemingsrecht

Vacature: Dienstverband: Locatie/vestiging: KANDIDAAT-NOTARIS ONDERNEMINGSRECHT Voltijd/Deeltijds Eindhoven Hybride werken Wil jij als kandidaat notaris doorgroeien en specialiseren in het Ondernemingsrecht en je juridische kennis omzetten in creatieve meesterwerken en vind je professionele...


Vacature: Notarieel secretaresse/medewerker/para-legal

Vacature: Dienstverband: Notarieel secretaresse/medewerker/para-legal Voltijds/Deeltijds Locatie/vestigingen: Eindhoven en Valkenswaard Hybride werken Functie Voor onze groeiende en innoverende praktijk in Eindhoven zijn we op zoek naar een notarieel secretaresse/medewerker/para-legal. Onze...


Tarieven en vrijstellingen Schenkbelasting en erfbelasting 2023

Schenken en erven - tarieven en vrijstellingen Als u een schenking of erfenis krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting of erfbelasting moet betalen. Dit geldt alleen als het bedrag van de schenking of erfenis hoger is dan uw vrijstelling. Hier vindt u een selectie van de vrijstellingen voor de schenkbelasting en de erfbelasting in...


De ongelijke behandeling van kinderen door het doen van giften.

Pas op; dit kan gevolgen hebben na uw overlijden! 

Als een kind door een ouder tijdens diens leven wordt bevoordeeld (door giften of schenkingen) boven een ander kind, kan dit na het overlijden van de ouder ruzies opleveren bij de afwikkeling van de erfenis. In de wet is opgenomen dat een schenking of gift niet hoeft te worden verrekend met de erfenis, tenzij bij de gift of in een testament...


Tarieven en vrijstellingen schenkbelasting en erfbelasting 2022

Schenken en erven - tarieven en vrijstellingen Als u een schenking of erfenis krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting of erfbelasting moet betalen. Dit geldt alleen als het bedrag van de schenking of erfenis hoger is dan uw vrijstelling. Hier vindt u een selectie van de vrijstellingen voor de schenkbelasting en de erfbelasting in...


Schenking ontvangen: wat gebeurt er met huurtoeslag zorgtoeslag en studiefinanciering ?

U bent in de gelukkige positie dat u een schenking mag ontvangen, maar let op: dit kan gevolgen hebben voor sommige toeslagen! Toeslagen zorgen ervoor dat de ontvanger ervan een bijdrage ontvangt voor bepaalde kosten, zoals huur, zorg en studie. Voordat je recht hebt op deze bijdragen moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. In...


Een geldbedrag nalaten aan kleinkinderen

waarmee moet allemaal rekening worden gehouden? 

In Nederland betaal je erfbelasting over vermogen of bezittingen die je ontvangt uit een erfenis. Voor verschillende personen, zoals de partner van de overledene, de ouders, de kinderen en ook voor de kleinkinderen, staan allerlei vrijstellingen in de wet die de erfbelasting regelt (hierna: de Successiewet), waardoor er bij ontvangsten tot...


Schenking voor de eigen woning van uw kind

Hoeveel mag ik belastingvrij schenken en waar moet ik op letten?

Ik wil mijn kind helpen bij het kopen en/of verbouwen van een eigen woning door het doen van een schenking. Hoeveel mag ik belastingvrij schenken aan mijn kind en waar moet ik op letten? De wet kent voor een schenking ten behoeve van een eigen woning, een vrijstelling van de schenkbelasting. Het maximaal bedrag dat vrij van...


De echtscheiding en het belang van een testament

waarom een testament maken tijdens of na een echtscheidingsprocedure? 

Het aantal scheidingen neemt toe. Bij een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden is automatisch sprake van een zogenoemde huwelijksgemeenschap, ook wel ‘gemeenschap van goederen’ genoemd. Zie over de gemeenschap van goederen ook uitgebreid Met Recht Geregeld 2020-02. In dit artikel zal worden ingegaan op de invloed van een scheiding...


Mijn hypotheekakte is echt onleesbaar

Waar teken ik eigenlijk voor ?

De meeste mensen hebben een hypotheek nodig om een woning te kunnen kopen. In alle drukte van het vinden van een huis, het tekenen van een koopcontract, het krijgen van een lening van de bank en het regelen van de verhuizing, schiet het lezen van die moeilijke hypotheekakte er snel bij in. Terwijl de inhoud van de hypotheekakte er niet om...


Uw digitale nalatenschap: hoe heeft u dit geregeld?

Tegenwoordig hebben nalatenschappen in toenemende mate vaak ook een digitaal component. Accounts van webwinkels, sociale media, en cryptomunten zijn niet meer weg te denken uit ons leven en daarmee ook niet uit hetgeen we nalaten. Hoe moeten we eigenlijk omgaan met dergelijke ontastbare, digitale zaken? Wie heeft er toegang tot de accounts...


Schenken en teruglenen: de ‘schenking op papier’ 

Hoe werkt dit en is dit fiscaal wel aantrekkelijk?

De ‘schenking op papier’ (soms ook de ‘schenking ter zake des doods’ genoemd) is een bijzondere vorm van een schenking. Bij een normale schenking wordt meestal afgesproken dat het geldbedrag of een concrete zaak direct aan degene die de schenking ontvangt (ook wel de ‘begiftigde’ genoemd) wordt gegeven (lees ook het bericht van...


Verklaring van erfrecht / executele

De verklaring van erfrecht/executele; wat houdt zo’n verklaring in en waarom heb ik deze nodig bij de afwikkeling van een erfenis? Tip: benoem in uw testament iemand tot executeur van uw nalatenschap zodat er na uw overlijden sneller gehandeld kan worden! Als iemand overlijdt, vererven diens bezittingen en schulden aan zijn of haar...


Wilsrechten

Mijn vader is weduwnaar en wil nu opnieuw trouwen; wat gebeurt er met mijn erfdeel uit mijn moeders erfenis? Kan ik dit opeisen? Bent u bang voor ‘stieffamiliegevaar’? Lees dan verder! Door het hertrouwen van de langstlevende ouder ontstaat het gevaar dat bezittingen uit de erfenis van de eerstoverleden ouder op den duur terecht...


Wettelijke verdeling ongedaan maken

Als een overledene een echtgenoot en kinderen achter laat na zijn overlijden, wordt diens erfenis automatisch verdeeld volgens de ´wettelijke verdeling’. Hoe kan de echtgenoot van de overledene deze automatische basisregeling in het erfrecht buiten werking stellen? De wettelijke verdeling is een regeling die automatisch van...


Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn echtgenoot als hij zijn schulden niet betaalt? Deel 2

Hoe is dit tijdens ons huwelijk geregeld, en hoe zit dit in geval van een echtscheiding?

Dit artikel gaat in op de aansprakelijkheid en de uitwinbaarheid van vermogen voor schulden van echtgenoten in geval van echtscheiding. In deel 1 (Met Recht Geregeld 2021-03) is de aansprakelijkheid van echtgenoten voor door hen gemaakte schulden en de verhaalbaarheid door schuldeisers op hun bezittingen tijdens het huwelijk uitgelegd. ...


Ben ik aansprakelijk voor de schulden van mijn echtgenoot als hij zijn schulden niet betaalt? Deel 1

Hoe is dit tijdens ons huwelijk geregeld, en hoe zit dit in geval van een echtscheiding?

Wie is aansprakelijk als een van de echtgenoten een schuld heeft, maar deze niet betaalt? Bij wie kan de schuldeiser dan aankloppen en welke bezittingen van de echtgenoten kan hij – omdat de schuld niet betaald wordt – zich dan vervolgens ‘toe-eigenen’? Maakt het nog uit of de echtgenoten op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd? Dit...


Ik weet niet meer of ik al een testament heb gemaakt. Hoe kom ik hierachter?

Als u twijfelt of u al een testament heeft gemaakt, kan uw notaris u hier duidelijkheid over geven

Met een testament kunt u regelen wie uw erfgenamen zijn, hoe uw erfenis moet worden afgewikkeld en nog veel meer. Een testament is alleen geldig als het stuk een bijzondere vorm heeft: de meest gangbare vorm is de notariële akte, die wordt opgesteld door de notaris. De reden voor deze bijzondere vorm is, dat in een testament belangrijke...


Wilt u als samenwoners dat bij overlijden van één van u de ander recht krijgt op de woning en de andere gezamenlijke bezittingen?

Maak een samenlevingscontract.

In een samenlevingscontract wordt vaak de clausule opgenomen dat bij overlijden, de andere partner eigenaar wordt van de gemeenschappelijke bezittingen, zoals bijvoorbeeld de woning en inboedel. Zo’n clausule wordt een ‘verblijvingsbeding’ genoemd. Soms moet de langstlevende partner de waarde van het aandeel van de overleden partner...


Ook als u een zogenoemde privé- of uitsluitingsclausule in uw testament heeft, kan uw erfenis tóch bij uw schoonkind terechtkomen. Heeft u het goed ge

Veel ouders willen dat hun erfenis bij hun (eigen) kinderen terechtkomt en vervolgens bij hun kleinkinderen. Het familievermogen moet dus in de familie blijven. Deze wens blijkt bijvoorbeeld uit het massaal opnemen van de zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’ in testamenten. De uitsluitingsclausule is een bepaling in een testament, waarmee u...


Tarieven en vrijstellingen 2021: schenkbelasting en erfbelasting

Schenken en erven - tarieven en vrijstellingen Als u een schenking of erfenis krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting of erfbelasting moet betalen. Dit geldt alleen als het bedrag van de schenking of erfenis hoger is dan uw vrijstelling. Hier vindt u een selectie van de vrijstellingen voor de schenkbelasting en de erfbelasting in...


Wij zijn gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden. Wat gebeurt er met onze gezamenlijke bezittingen en schulden als mijn echtgenoot en ik uit elkaar gaan

De ontbinding en verdeling van de huwelijksgemeenschap en de gevolgen daarvan

Heeft u geen huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij de notaris toen u ging trouwen (of eventueel op een later moment)? Dan bent u, door de voltrekking van het huwelijk, automatisch getrouwd in een wettelijke gemeenschap van goederen. Hetzelfde geldt als er wel huwelijkse voorwaarden zijn, maar daarin niet van de gemeenschap van goederen...


Eén van uw erfgenamen overlijdt eerder dan u, wat nu? Wie erft er dan het deel van die erfgenaam en wilt u dat wel?

Plaatsvervulling in het erfrecht

Zo zeker als de dood is, zo onzeker is het leven. Niet alleen voor u, maar ook voor uw (beoogde) erfgenamen. Het kan gebeuren dat één van hen eerder dan u komt te overlijden. Wat dan? Treden de kinderen van deze erfgenaam dan in zijn plaats of erven de overige erfgenamen zijn erfdeel? Moet u een testament maken of uw bestaande testament...


Ik wil gaan scheiden. Wat moet daarvoor allemaal worden geregeld? Heb ik recht op alimentatie en wat gebeurt er met het door mij opgebouwde pensioen?

Een echtscheiding brengt veel emotionele, maar ook administratieve rompslomp met zich. Zo moet er – wanneer er minderjarige kinderen zijn – samen een ouderschapsplan worden gemaakt, waarin afspraken worden vastgelegd over bijvoorbeeld de dagelijkse zorg, school en financiën van het kind. Ook moeten de gezamenlijke bezittingen en het...


Het erfrecht en het samengestelde gezin: deel 2 met voorbeelden over de vererving en het belang van een testament

Heeft u een samengesteld gezin (met eigen kinderen, stiefkinderen of zelfs pleegkinderen)? Wie erft er dan van u ?

Er zijn steeds meer samengestelde gezinnen. Door tweede huwelijken is in gezinnen sprake van kinderen die beide ouders gemeenschappelijk hebben en kinderen die dat niet hebben. Ook zijn er gezinnen met pleegkinderen. Hoe zit het met de rechten van die kinderen op het gebied van erfrecht en de erfbelasting ten opzichte van hun...


Het erfrecht en het samengestelde gezin: deel 1 over de ‘juridische familieband

Heeft u een samengesteld gezin (met eigen kinderen, stiefkinderen of zelfs pleegkinderen)? Wie erft er dan van u?

Heeft u een samengesteld gezin (met eigen kinderen, stiefkinderen of zelfs pleegkinderen)? Wie erft er dan van u volgens de wet, en kunt u dit ook anders regelen? Er zijn steeds meer samengestelde gezinnen. Door tweede huwelijken is in gezinnen sprake van kinderen die beide ouders gemeenschappelijk hebben en kinderen die dat niet hebben....


Jaarlijkse verrekening huwelijkse voorwaarden niet uitgevoerd: Wat nu?

We hebben de jaarlijkse verrekenplicht (het ‘periodieke verrekenbeding’) uit onze huwelijkse voorwaarden niet uitgevoerd. Moeten we bij echtscheiding

Een veel gemaakte bepaling in huwelijkse voorwaarden is het zogenoemde ‘periodieke verrekenbeding’, ook wel het ‘Amsterdams verrekenbeding’ genoemd. Hiermee wordt een bepaling in de huwelijkse voorwaarden bedoeld die regelt dat alles wat een echtgenoot van zijn inkomen overhoudt nadat de huishoudkosten zijn betaald, jaarlijks wordt...


Nieuw: het UBO-register

Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Vanaf deze datum moeten bepaalde organisaties gegevens aanleveren voor dit register bij de Kamer van Koophandel. Ter voorkoming van financieel economische criminaliteit moet inzichtelijk gemaakt worden wie uiteindelijk de zeggenschap heeft in een organisatie. Dit is de UBO,...


Wat zou in het testament van elke ondernemer moeten staan?

Het testament is voor ondernemers (ook starters) een absolute must en kan veel belasting besparen bij overlijden!

Voor iedere ondernemer is een goed testament een absolute must. Met een goed testament kan worden voorkomen dat bij overlijden de contiuniteit van de onderneming in gevaar komt en kunnen een aantal fiscale regelingen optimaal worden benut. Advies over een testament op maat kost geld, maar de gevolgen van het niet hebben van een testament...


Prinsjesdag 2020: vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters

Prinsjesdag 2020 / Plan Overdrachtsbelasting Per 1 januari 2021 wordt de overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt afgeschaft. Nu betaalt een koper 2% overdrachtsbelasting over de koopprijs van een woning. Dit wordt 0% voor starters. Hierbij is vereist dat de koper een meerderjarig natuurlijk persoon is jonger dan 35 jaar, deze...


Wie regelt uw zaken, bijvoorbeeld als u dement wordt en er geen levenstestament is?

De wet kent hiervoor verschillende regelingen.

Bewind, mentorschap en curatele; drie wettelijke beschermingsmogelijkheden Het kan voorkomen dat iemand – door bijvoorbeeld een ziekte als dementie – niet meer goed zelf kan bepalen wat zijn of haar wensen zijn als het gaat om verzorging of niet meer goed zelfstandig beslissingen kan nemen over zijn bezittingen. Om zo’n...


Kunnen we belasting besparen als we onze huwelijkse voorwaarden opheffen?

De gevolgen van het opheffen van huwelijkse voorwaarden

Het opheffen van huwelijkse voorwaarden wordt vaak overwogen in verband met besparing van erfbelasting, schenkbelasting of overdrachtsbelasting. Het opheffen van de huwelijkse voorwaarden had vóór 1 januari 2018 tot gevolg dat een algehele gemeenschap van goederen ontstond, waardoor het vermogen van beide echtgenoten vrijwel volledig...


Heeft u een levensverzekering aan uw hypotheek gekoppeld voor aflossing bij uw overlijden?

Let op: als het niet goed geregeld is, moet erfbelasting worden betaald over de uitkering, zonde!

Vaak wordt bij het sluiten van een hypotheek – al dan niet op verzoek van de bank – een levensverzekering afgesloten. Die verzekering dekt het risico van overlijden van degene die de hypotheek afsluit. Als degene die de hypotheek heeft afgesloten overlijdt, wordt met de verzekeringsuitkering de hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk...


Huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen: wat zijn eigenlijk de belangrijkste verschillen?

Een notaris krijgt vaak de vraag wat de belangrijkste verschillen zijn tussen het huwelijk, het geregistreerd partnerschap en het ongehuwd samenwonen. Het belangrijkste verschil is de wettelijke bescherming. Voor mensen die samenwonen, zonder dat zij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan, geldt er...


Heeft u een oud testament? Laat het checken: mogelijk kunt u veel erfbelasting besparen!

Als een testament al wat ouder is, is het verstandig dit door uw notaris te laten nakijken. Zie het als een APK voor uw bestaande testament. De notaris kan samen met u bekijken of het testament nog past bij uw huidige situatie en of het interessant is om het aan te passen zodat erfbelasting kan worden bespaard. Vroeger werden...


Als we nu trouwen, trouwen we toch standaard op huwelijkse voorwaarden?

Een bezoek aan een notaris is dan toch niet meer nodig?

Pas op! Per 1 januari 2018 is de wet veranderd. Als u trouwt en niets regelt, ontstaat niet meer automatisch een algehele, maar een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2018 het privévermogen dat u hebt op het moment dat u trouwt, buiten de gemeenschap blijft. In tegenstelling tot hetgeen nog wel eens wordt...


Corona-virus en u als ondernemer

Aandachtspunten voor u als ondernemer

De afgelopen dagen zijn wij regelmatig door ondernemers gebeld met de vraag wat de situatie is als de ondernemer (tijdelijk) uitvalt door (bijvoorbeeld) het coronavirus. De beantwoording van deze vraag hangt af van de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven. Hierover in het kort het volgende. Een eenmanszaak: aangeraden...


Maatregelen Corona-virus

Willems & Smeets Notarissen houdt uiteraard rekening met de richtlijnen, maatregelen en instructies in verband met beperking van de risico's op verdere verspreiding van het Corona-virus. Onze kantoren in Valkenswaard en Eindhoven zullen maandag 16 maart 2020 en volgende dagen open zijn, met een beperkte personele bezetting. Ook...


Verhuizing kantoor Eindhoven

Met ingang van 8 januari 2020 is onze vestiging in Eindhoven verhuisd van Parklaan 54A naar Piuslaan 70A. Het nieuwe adres is: Piuslaan 70A, 5614 CM Eindhoven De e-mailadressen en het telefoonnummer zijn ongewijzigd.


Hoge Raad : Privé blijft privé

Privé geld dat op gemeenschappelijke rekening wordt gestort blijft privé

Als echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn getrouwd kunnen zij privé-vermogen hebben. Wat gebeurt er als dit privé-vermogen wordt gestort op een gemeenschapsrekening ? Heeft de echtgenoot recht op teruggave bij scheiding ? Het kan gaan om een schenking of een erfenis. Als de gemeenschap van goederen is ontstaan vanaf...


  • deskundig & betrokken
  • optimale begeleiding
  • daadkrachtig
  • oplossingsgericht

Vrijblijvende offerte?

Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld dan sturen wij u zo snel mogelijk een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.

Offerte aanvragen
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.