Nieuws & Actueel 


Vrijstellingen erfbelasting en schenkbelasting 2017

De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet zijn in 2017 als volgt. Het belastingtarief erfbelasting en schenkbelasting Gedeelte van de belaste verkrijging I. Partners en kinderen IA. Kleinkinderen II. Overig 0 tot 122 269 ...


Hoe erfenissen kunnen verrassen

Hoe onverstandig het kan zijn een erfenis snel te verwerpen, bleek onlangs voor de rechter. Een paar erfgenamen verkeerden in de veronderstelling een huis te hebben geërfd waarvan de hypotheek hoger was dan de waarde en verwierpen de erfenis. Even later bleek er nog een levensverzekering te bestaan, waardoor de erfgenamen financieel dik...


Van samenwonen naar apart wonen

Wanneer u samenwoont en u wilt uit elkaar, dan kunt u dit meestal zelf regelen. Zeker wanneer u via de notaris een samenlevingscontract hebt opgesteld, want als het goed is, staat in dit contract duidelijk wie wat krijgt. Maar er zijn omstandigheden die de zaak lastiger kunnen maken en meer aandacht vergen. Hypotheekschuld Wanneer u...


Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Binnenkort wordt een beperkte gemeenschap van goederen wordt de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht. Het vermogen dat de beide echtgenoten gedurende het huwelijk hebben opgebouwd zal (net als nu) standaard in de gemeenschap vallen. De verandering is dat het voorhuwelijks vermogen, giften en erfenissen voortaan...


Nieuwe regels schenkingen ouders aan kinderen voor eigen woning

U kunt eenmalig belastingvrij een bedrag van maximaal € 100.000 geschonken krijgen ten behoeve van uw eigen woning. De schenking kan worden gedaan door uw ouders of door andere personen. U moet op het moment van de schenking 18 jaar of ouder zijn en niet ouder dan 39 jaar. De schenking mag worden uitgesmeerd over 3...


Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden aangenomen

Het wegnemen van bijvoorbeeld een familiefotoboek wordt straks niet langer gezien als een daad van zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Hetzelfde geldt voor het meegeven van inboedel die geen waarde heeft aan een kringloopwinkel. De Eerste Kamer ging op 7 juni 2016 akkoord met het wetsvoorstel 'bescherming erfgenamen tegen...


Bijdragen WLZ / WMO: opeten van de eigen wonig ?

In de media en onder veel van onze cliënten bestaat onrust over de gewijzigde eigen bijdrage regeling voor zorg die wordt verleend in het kader van de Wet Langdurige Zorg (verpleeghuizen en dergelijke) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Senioren (of hun kinderen) zijn bang dat het eigen huis "opgegeten" moet worden bij...


  • deskundig & betrokken
  • optimale begeleiding
  • daadkrachtig
  • oplossingsgericht

Vrijblijvende offerte?

Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld dan sturen wij u zo snel mogelijk een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.

Offerte aanvragen
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.