Schenkingen door (Neder)Belgen.

Indien u een Nederlander bent en u woont langer dan tien jaar in België of u heeft inmiddels de Belgische nationaliteit langer dan één jaar, dan is het doen van een schenking bij notariële akte bij een Nederlandse notaris zeer voordelig. Niet alleen voordelig dus voor NederBelgen maar ook voor Belgen!

Voor Nederlanders die langer dan tien jaar in België wonen of de Belgische nationaliteit hebben geldt dat zij niet langer onder het bereik van de Nederlandse Successiewet vallen. Vanaf dat moment kunnen dus schenkingen plaatsvinden zonder dat deze aanleiding geven tot de heffing van Nederlandse schenkbelasting.

Waarom naar de Nederlandse notaris?

In België kan een schenking in beginsel alleen bij notariële akte plaatvinden. De Belgische notaris is wettelijk verplicht die akte te registreren en de schenkingsrechten voor de Belgische fiscus te innen.

Een notariële akte is echter niet nodig voor de schenking van tastbare en van hand tot hand overdraagbare goederen, de zogenaamde handgift. De handgift is de eenvoudige overhandiging van hetgeen men wil schenken. Daar komt geen notaris bij kijken en daarover zijn dan ook – tenzij de handgift vrijwillig wordt geregistreerd bij de Belgische fiscus - geen schenkingsrechten verschuldigd.

Indien de schenker overlijdt binnen 3 jaar na het doen van de handgift en er geen registratie heeft plaatsgevonden is er in België successierecht verschuldigd, ook wanneer men er niet in slaagt om te bewijzen dat de handgift meer dan 3 jaar voor het overlijden werd gedaan.

De notariële schenkingsakte die wordt gepasseerd voor een Nederlandse notaris biedt hier de oplossing. Als de schenkingsakte voor een Nederlandse notaris wordt gepasseerd, vindt er geen registratie plaats bij de Belgische fiscus en is er geen schenkingsrecht verschuldigd in België. Blijft de schenker na de totstandkoming van de schenking nog 3 jaar in leven, dan is in België ook geen successierecht verschuldigd. Een Nederlandse notariële akte, die niet in België wordt geregistreerd, wordt geaccepteerd als bewijs van de datum waarop de schenking (handgift) heeft plaatsgevonden en de 3-jaarstermijn is gaan lopen.

In geval de schenker remigreert naar Nederland treden bepaalde fiscale regelingen in werking die gevolgen kunnen hebben voor deze schenkingen. Neem dan contact met ons op.

Willems & Smeets notarissen

Doordat ons kantoor in Valkenswaard gelegen is in de grensstreek hebben wij ruime ervaring op het gebied van schenkingen door (Neder)Belgen. Daarnaast hebben wij zeer goede contacten met Belgische notarissen en fiscale adviseurs die gespecialiseerd zijn op dit terrein en wij kunnen indien gewenst gezamenlijk optreden.

Voor vragen kunt u ons bellen op (040) 291 09 69 of ons een bericht sturen.

  • deskundig & betrokken
  • optimale begeleiding
  • daadkrachtig
  • oplossingsgericht

Vrijblijvende offerte?

Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld dan sturen wij u zo snel mogelijk een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.

Offerte aanvragen
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.