Schenkingen door (Neder)Belgen.

Tot 15 december 2020 kon het voor Belgen en voor Nederlanders die sinds meer dan 10 jaar in Belgie wonen zeer aantrekkelijk zijn om de schenking van roerende goederen volgens Belgisch recht (bijvoorbeeld aandelen in een onderneming of effectenportefeuilles) te schenken bij een buitenlandse notaris. Als de akte in België wordt verleden moest bij de verplichte registratie van de akte schenkbelasting worden betaald. Een buitenlandse akte (bijvoorbeeld in Nederland of in Zwitserland verleden) behoefde niet te worden geregistreerd, en werd in het Belgische belastingsysteem dan ook niet belast.

Sinds 15 december 2020 is een gewijzigde wetgeving van kracht waardoor deze 'kaasroute' is afgesloten.

  • deskundig & betrokken
  • optimale begeleiding
  • daadkrachtig
  • oplossingsgericht

Vrijblijvende offerte?

Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld dan sturen wij u zo snel mogelijk een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.

Offerte aanvragen
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.