Nieuws & Actueel 


maandag 19 oktober 2015

Bijdragen WLZ / WMO: opeten van de eigen wonig ?

In de media en onder veel van onze cliënten bestaat onrust over de gewijzigde eigen bijdrage regeling voor zorg die wordt verleend in het kader van de Wet Langdurige Zorg (verpleeghuizen en dergelijke) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Senioren (of hun kinderen) zijn bang dat het eigen huis "opgegeten" moet worden bij opname in een verpleegtehuis of ook bij thuiszorg. Gezegd kan worden dat de soep niet zo heet wordt gegeten als deze lijkt te zijn opgediend.

Er is wel het een en ander veranderd met ingang van 2013, maar reden tot paniek of overhaaste stappen is er niet.

Als u een indicatie wilt hebben van de bijdrage die u verschuldigd zult zijn aan eigen bijdragen op basis van uw eigen situatie kunt u kijken op de webstek van het CAK (Centraal Administratie Kantoor):

Welke stappen nuttig kunnen zijn met het oog op het voorkomen van onnodige erfbelasting en eigen bijdragen aan kosten van zorg en bijvoorbeeld huishoudelijke hulp op grond van Wet Maatschappelijke Ondersteuning is erg afhankelijk van de persoonlijke situatie. Wij bekijken graag met u of er voor u aanleiding is om actie te ondernemen, en zo ja, welke.

 

  • deskundig & betrokken
  • optimale begeleiding
  • daadkrachtig
  • oplossingsgericht

Vrijblijvende offerte?

Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld dan sturen wij u zo snel mogelijk een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.

Offerte aanvragen
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.