Nieuws & Actueel 


donderdag 06 april 2017

Nieuwe regels schenkingen ouders aan kinderen voor eigen woning

U kunt eenmalig belastingvrij een bedrag van maximaal € 100.000 geschonken krijgen ten behoeve van uw eigen woning.

De schenking kan worden gedaan door uw ouders of door andere personen.

U moet op het moment van de schenking 18 jaar of ouder zijn en niet ouder dan 39 jaar.

De schenking mag worden uitgesmeerd over 3 kalenderjaren: deel 1 in 2017, een deel in 2018 en een deel in 2019. Aan het einde van 2019 moet het gehele bedrag zijn besteed ten behoeve van de eigen woning. Op het moment van de eerste schenking moet u jonger zijn dan 40 jaar, in het 2e en 3e jaar mag u wel 40 jaar of ouder zijn.

In het eerste jaar is er niet de gewone vrijstelling naast de hoge vrijstelling, in de volgende jaren wel. Die gewone vrijstelling is ruim € 5.300 voor een schenking van uw ouders, ruim € 2.000 voor een schenking van een ander.

Als dan een gedeelte van de geschonken bedragen (nog) niet is besteed aan de eigen woning vervalt voor dat gedeelte de vrijstelling. Dat moet dan worden gemeld bij de belastingdienst. Er moet dan alsnog schenkbelasting worden betaald over het niet gebruikte deel van de schenking. De ouders kunnen ook bepalen dat de schenking moet worden teruggegeven voor zover het bedrag niet op tijd is besteed aan de eigen woning.

Overigens mag een deel van de € 100.000 ook voor iets anders worden gebruikt door het kind: ruim € 25.000 mag als gewone eenmalig verhoogde vrijstelling worden benut. Daarvoor gelden dan geen verdere voorschriften.
Als de ontvanger van de schenking niet kind is van schenker dan is het vrij te besteden deel ruim € 2.000.

(versie 20161230)

 

 

 

  • deskundig & betrokken
  • optimale begeleiding
  • daadkrachtig
  • oplossingsgericht

Vrijblijvende offerte?

Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld dan sturen wij u zo snel mogelijk een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.

Offerte aanvragen
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.