Nieuws & Actueel 


vrijdag 23 november 2018

Vrijstellingen en tarieven erven en schenken 2019

Schenken en erven - tarieven en vrijstellingen

Als u een schenking of erfenis krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting of erfbelasting moet betalen. Dit geldt alleen als het bedrag van de schenking of erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

Hier vindt u een selectie van de vrijstellingen voor de schenkbelasting en de erfbelasting in 2018, alsmede de belastingtarieven voor de schenk- en de erfbelasting. Neem voor de vrijstellingen die gelden voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld voor ondernemers, contact met ons op.

Vrijstellingen schenkbelasting 2019

Voor de schenkbelasting gelden de volgende vrijstellingen:

  
PersoonVrijstelling 
(Pleeg-)kinderen€ 5.428(jaarlijks)
Kinderen tussen 18e en 40e verjaardag€ 26.040(eenmalig)
Kinderen of anderen tussen 18e en 40e verjaardag (eenmalig voor eigen woning)€ 102.010(eenmalig)
Overig (zoals kleinkinderen, broer of zus)2.173(jaarlijks)
   

Vrijstellingen erfbelasting 2019

Voor de erfbelasting gelden de volgende vrijstellingen:

  
PersoonVrijstelling 
Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/ongehuwde samenwoner)650.913 
Kinderen, kleinkinderen en pleegkinderen20.616 
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen61.840 
Ouders48.821 
Alle overige personen2.173 
   

Tarieven schenk- en erfbelasting 2019

Wanneer u meer erft of geschonken krijgt moet u schenk- of erfbelasting betalen.
Daarbij gelden de volgende tarieven: 

   
Deel van de belaste verkrijgingPartner of kinderenKlein-kinderenAndere verkrijgers
0 tot €124.72710%18%30%
124.727 en hoger20%36%40%
 

Ondernemingsvermogen

Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.084.851 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld voor erfbelasting en voor schenkbelasting. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.084.851 geldt voor het meerdere verkregene een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% en de 83% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen. Met betrekking tot vrijstellingen en uitstel van betaling voor verkregen ondernemingsvermogen zijn de nodige voorwaarden en bepalingen van toepassing.

Pensioen en erfbelasting 

Het partnerpensioen is vrijgesteld van erfbelasting, maar het partnerpensioen vermindert wel de vrijstelling van € 650.913 voor echtgenoten/geregistreerd partners/ongehuwd samenwonenden. Er is wel altijd een minimale vrijstelling van € 168.155.

ANBI’s

De door de Belastingdienst erkende goede doelen (ANBI's) hoeven over een ontvangen schenking of erfenis geen belasting te betalen. Klik hier om te bekijken of het goede doel waaraan u van plan bent te schenken of na te laten door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI.

Aangifte doen voor erfbelasting of schenkbelasting 

Voor de erfbelasting krijgt u normaal gesproken automatisch een aangifteformulier van de Belastingdienst. Als u het niet toegezonden krijgt dient u het zelf aan te vragen als er sprake kan zijn van verschuldigde erfbelasting. Voor de schenkbelasting moet u het formulier zelf aanvragen. Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie over de aangifte voor erf- of schenkbelasting. Om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk belasting betaalt zijn wij u graag van dienst bij het verzorgen van de aangifte.

  • deskundig & betrokken
  • optimale begeleiding
  • daadkrachtig
  • oplossingsgericht

Vrijblijvende offerte?

Wanneer u uw gegevens hebt ingevuld dan sturen wij u zo snel mogelijk een op uw wensen en eisen afgestemde offerte.

Offerte aanvragen
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.